Aikido Pics

Miyako Fujitani Sensei & Salvatore Forestieri Sensei at TenShin Dojo Osaka Japan

 

Christian Tissier Shihan & Salvatore Forestieri Sensei Takasaki Japan 2016

Yoko Okomoto Shihan & Salvatore Forestieri Sensei Takasaki Japan 2016

 

Forestieri Sensei Training with Seagal Shihan.

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Indiana 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Indiana 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Takasaki Japan 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Takasaki Japan 2016

Matsuoka Sensei 2007 Irvine

Harou Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Ikazuchi Dojo-Irvine California

Harou Matsuoka Seminar Indiana 2004

Training at Seagal Shihans Home.

early 90’s training

early 80’s training

Shindo Dojo 2013 Tokyo

Kobayashi Dojo 2010 Tokyo

Forestieri Sensei Iwama 2013

Forestieri Sensei Iwama 2013

Iwama Dojo Japan 2001

Forestieri Sensei Iwama Dojo 2001