Aikido Pics


 

Matsuoka & Forestieri Sensei’s 2019 Indiana

Miyako Fujitani Sensei & Salvatore Forestieri Sensei at TenShin Dojo Osaka Japan

Gift from Seagal Sensei

Seagal Shihan & Forestieri Sensei in Europe!

 

 

Forestieri Sensei Training with Seagal Shihan.

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Indiana 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Indiana 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Takasaki Japan 2016

Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Takasaki Japan 2016 Aikikai Congress Farewell Party.

Matsuoka Sensei 2007 Irvine

Harou Matsuoka Sensei & Forestieri Sensei Ikazuchi Dojo-Irvine California

Harou Matsuoka Seminar Indiana 2004

Training at Seagal Shihans Home.

Shindo Dojo 2013 Tokyo

Kobayashi Dojo 2010 Tokyo

Forestieri Sensei Iwama 2013

Forestieri Sensei Iwama 2013

Iwama Dojo Japan 2001

Forestieri Sensei Iwama Dojo 2001

Dunn and Forestieri Senseis private training at Steven Seagal Shihans home.

Matsuoka Sensei and Forestieri Sensei Denver 2014

© 2019 Tenshin Shinjitsu Dojo of Chicago / Illinois Ryu Sei Ken. All Rights Reserved.